Barn og Ungdom

Søndagsskole

Søndagsskolen er en av menighetens viktigste virkegrener. Her samles barna under gudstjenesten for å lære mer om Jesus og bli kjent med bibelen. Søndagsskolen er for barn fra 3-10 år, og ledes av Ellinor Ishoel med flere. Ta kontakt om du ønsker at barnet ditt skal få være med på søndagsskole! 

Ellinor: 91577060

 

Connected

Connected er menighetens ungdomsarbeid. Samlingene er hver fredag klokken 19:00 på OKS, og er for ungdom mellom 13-19 år. Her er det lovsang, lek, forkynnelse av Guds ord og sosialt felleskap. Her er det rom for alle! Ungdomsarbeidet ledes av ungdomsleder Ester Nordhaug som sammen med et godt lederteam har som mål å gjøre disipler og gjøre Connected til et godt sted å være for ungdommer. 

Hold deg oppdatert om hva som skjer!

 

Cellegruppe

Ungdommene samles på lik linje som menighetens livsgrupper, ukentlig i hjemmene for å bygge fellesskap. Disse samlingene er hver torsdag klokken 19:00 for jenter, og 19:30 for gutter. Ta kontakt med ungdomsleder (Ester Nordhaug) for å komme inn i en gruppe!

 

Ungdomskonferansen Connected

Hvert år i uke 8 (vinterferien) arrangerer menigheten ungdomskonferansen Connected. Denne konferansen har vært til velsignelse for bygda og hundrevis av ungdommer i landet rundt siden 1989. Dens karismatiske uttrykk, moderne lovsang og sterke forkynnelse har gitt rom for at Gud kan forandre ungdommers liv. Tilbud som Oppdals flotte alpinanlegg gjør Connected til en innholdsrik opplevelse.

 

Teen Life

Teen Life er et økumenisk samarbeid mellom de forskjellige ungdomsarbeidene i Oppdal. KRIK-Laget (Oppdal Menighet), Teeno (Baptistkirken Oppdal) og Connected(OKS) har en fantastisk enhet som uttrykker seg i større samlinger noen ganger i halvåret, hvor evangeliet, fest og lek står i sentrum. Se Teen Life sin facebook-side for mer info.

 

Tentro

Tentro er menighetens konfirmasjonsopplegg hvor ungdommer i 9. klasse gjennomgår ett år med bibelundervisning som avsluttes med en høring for menigheten i slutten av våren. Undervisningsmateriale heter Tentro, som lages av PBU (Pinsebevegelsens barne- og ungdomsutvalg).

 

Speider

Annenhver mandag i partallsuker samles Oppdal 2 Pionerene for eventyr og spenning. Menighetens speidergruppe har eksistert i over 25 år med erfaring på friluftsliv, leirbål og lek. Arbeidet ledes av troppsleder Marit-Sofie Ishoel, og speiderprogrammet er helt fra tredje trinn til 26 år.

Hold deg oppdatert om speideren her

 

Kontakt oss

Oppdal Kristne Senter 
Postboks 114
7341 Oppdal 

72 42 17 22

Kontonummer: 4266.06.11198
Vipps : #20852

 

Powered by Cornerstone