Menigheten

Søndag

Menigheten samles til gudstjeneste søndager klokken 11 på Oppdal Kristne Senter. Her samles vi i tilbedelse og bønn, hører forkynnelse av Guds ord og har fellesskap med hverandre. Cafèen er et naturlig treffpunkt etter gudstjenesten. Barna har et flott tilbud med søndagsskole klokken 11:30 (Se barn og ungdom).

Enkelte søndager er det kveldsmøter, lovsangsgudstjenester og Storsamling med de andre kirkene i Oppdal. Dette oppdateres ukentlig på vår Facebook-side og på nettsiden.

 

Bønn

Menigheten samles hver tirsdag kveld for å søke Gud i bønn. Vi tror på en Gud som svarer oss når vi ber, og derfor ønsker vi å samles regelmessig for å be om at Guds rike må komme, og Hans vilje skje i bygda vår!

 

Livsgrupper

I tillegg til menighetens gudstjenester på søndag, kan alle som ønsker være med i et mindre felleskap som vi kaller Livsgrupper. Det er ikke et krav om at du er medlem i menigheten for å bli med i en Livsgruppe. Kvinner og menn samles annenhver uke. Der prater vi om det som skjer i livet, ber gjerne for og med hverandre og snakker om temaer ut fra Bibelen. Ta gjerne kontakt med oss for å delta i en livsgruppe!


60+

Vår menighet består av mennesker i ulik alder. Flere av menighetens medlemmer er i aldersgruppen 60+

Dette fellesskapet besøker regelmessig bygdas eldre- og helsesenter med sang og andakt.
Her er det plass til flere. Hvis du er interessert, ta kontakt med Marit Rogstad (92260101)

 

 

Kontakt oss

Oppdal Kristne Senter 
Postboks 114
7341 Oppdal 

72 42 17 22

Kontonummer: 4266.06.11198
Vipps : #20852

 

Organisasjonsnr: 971381779

 

Powered by Cornerstone