Vollan skole

Vollan skole(tidl. Tågvollan skole) er en åpen og inkluderende kristen privatskole som ønsker å utvikle samfunnsbevisste og selvstendige elever med gode almenkunnskaper. Skolen hegner om verdiene i den kristne kulturarven som har formet samfunnet vårt gjennom 1000 år. Sommeren 2015 kjøpte skolen en tidligere kommunal skolebygning beliggende i Vollan krets, og skolen har nå tatt navnet etter denne over 150 år gamle skolen.

Vollan skole har 47 elever i skoleåret 2022/23, fra 1.-10. klasse. 

Rektor ved skolen er Kjetil Lorentzen. 
Styreleder er Heidi Pawlik Carlson.

Skolen ble startet opp av Oppdal Kristne Senter i 1999, men ble f.o.m. 2006 en selveid forening, stiftet av menigheten.

Vollan skole har en åpen profil og en bred kontaktflate. Barna lærer seg å bruke og oppleve den flotte naturen i Oppdal. Skolen vektlegger friluftsliv gjennom alle årstider. Fom høsten 2019 er Vollan godkjent også som Idrettsungdomsskole.

Skolen vektlegger også bruk av IKT, og at alle elver fra 5.-10.trinn disponerer egen PC, mens de yngste elevene har god tilgang til nettbrett.

Skolen er gratis, og det er onsdagsfri for elevene til og med 4.trinn.


Vollan skoles(VS) verdigrunnlag og formål:

Vollan skole hegner om den kristne kulturarven og vil fremme kristne grunnsannheter og bibelske verdier på tverrkirkelig grunn.

VS skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar gjennom at vi viser omsorg, omtanke, hjelpsomhet og oppmuntring overfor hverandre. 

VS skal gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling. Skolen skal være et sted der alle kan trives og hvor ord og språkbruk uttrykker respekt for Gud, ansatte og elever.

På Vollan skole skal alle få muligheten til å oppleve følelse av mestring og av å være betydningsfulle. 

VS skole vil vektlegge et nært og forpliktende samarbeid med elevens hjem

 

Vollan skole er et verdialternativ i Oppdals skoleflora som er åpen for alle barn i skolepliktig alder. Skolen har for øvrig hele landet som inntaksområde.

Les mer om skolen her!

Ønsker du mer informasjon, så kontakt:

Vollan skole
Mælesvollvegen 125
7340 Oppdal
Tlf: 72 42 30 20
E-post: post@vollanskole.no

 

Kontakt oss

Oppdal Kristne Senter 
Postboks 114
7341 Oppdal 

72 42 17 22

Kontonummer: 4266.06.11198
Vipps : #20852

 

Organisasjonsnr: 971381779

 

Powered by Cornerstone