Vollan skole

Vollan skole(tidl. Tågvollan skole) er en åpen og inkluderende kristen privatskole som ønsker å utvikle samfunnsbevisste og selvstendige elever med gode almenkunnskaper. Skolen hegner om verdiene i den kristne kulturarven som har formet samfunnet vårt gjennom 1000 år. Sommeren 2015 kjøpte skolen en tidligere kommunal skolebygning beliggende i Vollan krets, og skolen har nå tatt navnet etter denne over 150 år gamle skolen.

Vollan skole har 37 elever i skoleåret 20017/18, fra 1.-10. klasse.

Rektor ved skolen er Thorleif Skavern. Lærere ved skolen i år er Birgit Aalbu, Åslaug Stamnes, Ingfrid Rogstad, Ragnhild Skavern, Åse Bjørndalssæter, Anne Sjøli Stenløkk, Heidi Huseby, Monica Skomakerstuen-Dale og Veronika Dale.

Styreleder er Torgunn Arntsen.

Skolen ble startet opp av menigheten Oppdal Kristne Senter i 1999, men ble f.o.m. 2006 en selveid forening, stiftet av menigheten.

 

Vollan skole har en åpen profil og en bred kontaktflate. Barna lærer seg å bruke og oppleve den flotte naturen i Oppdal. Skolen vektlegger friluftsliv gjennom alle årstider.

Skolen vektlegger også bruk av IKT, og at alle elver fra 5.-10.trinn disponerer egen PC, mens de yngste elevene har god tilgang til nettbrett.

Skolen er gratis og tilbyr gratis skolefrukt til alle, og det er onsdagsfri for elevene til og med 4.trinn.


 

Vollan skoles(VS) målsetting er blant annet:

“VS skal fostre elevene åndelig, psykisk og fysisk til verdibevisste, trygge, glade, selvstendige og kunnskapsrike mennesker.

VS skal være åpen og inkluderende overfor lokalsamfunnet med en utadvendt innstilling til Oppdals kultur og tradisjoner.

VS legger vekt på at elevene lærer seg å bruke- og oppleve naturen og vil derfor legge til rette for friluftsliv gjennom alle årstider.

VS vil fremme kristne grunnsannheter og verdier på kirkesamfunnsuavhengig grunn.”

 

Vollan skole er et verdialternativ i Oppdals skoleflora som er åpen for alle barn i skolepliktig alder. Skolen har for øvrig hele landet som inntaksområde.

Les mer om skolen her!

Ønsker du mer informasjon, så kontakt:

Vollan skole
Mælesvollvegen 125
7340 Oppdal
Tlf: 72 42 30 20
E-post: post@vollanskole.no

 

Kontakt oss

Oppdal Kristne Senter 
Postboks 114
7341 Oppdal 

72 42 17 22

Kontonummer: 4266.06.11198
Vipps : #20852

 

Powered by Cornerstone