Misjon

Gjennom menighetens misjonsarbeid strekker vi oss ut til de som ennå ikke har hørt evangeliet. Gjennom flere år har vi bygd gode relasjoner til lokale pastorer og har besøkt og støttet flere menigheter. De siste årene har det vært et stort fokus på Romania. Menigheten støtter også misjon i bla. India gjennom lokale evangelister tilknyttet Troens Bevis i Sarons dal og evangelist Dag Heggset (Jesus to all nations)

 

Romania

Oppdal Kristne Senter har gjennom flere år vært engasjert i misjons- og nødhjelpsarbeid i Romania. Vi er blitt invitert inn i dette gjennom vennskapet med misjonær Vilhelm Langemyr som har jobbet i området i over 15 år. OKS bidrar med økonomisk støtte til menighetsarbeid i Calarasi-regionen i den sørøstlige delen av landet, der det er en stor andel er rom-befolkning. 

En jevn strøm av mennesker tar imot det nye livet i Jesus, blir døpt og tillagt menigheten. Det er fantastisk å se!

Calarasi-regionen er et område med store sosiale utfordringer, preget av høy arbeidsløshet der befolkningen bor under meget dårlige, sosiale kår. Vi ønsker derfor å hjelpe de vi kan til å få bedre kår gjennom nødhjelpsarbeid.

Hånd i hånd med dette forkynner vi evangeliet slik at Jesus kan gi folk en ny start og et solid fundament å bygge videre på. I august 2015 dro et team fra OKS, anført av pastor Geir Morten Rogstad og misjonsleder Kåre Stensrud til Clinsiu for å bistå pastor Banu og menighetene med gjennomføringen av en ungdomskonferanse som vil samle unge mennesker fra hele regionen til forkynnelse, lovsang og fellesskap i to dager. Det er en glede å få stå med i dette, og bidra med litt fra vår egen erfaring som arrangør av ungdomskonferanser. Vi tror på en ny generasjon rom-ungdommer som vil dele Jesus-livet med landet sitt! De siste årene har vi sett at unge ledere tar mer og mer ansvar i å arrangere og utvikle en årlig ungdomskonferanse med et godt konsept for den unge generasjonen.

Ett av de store behovene blant rom-befolkningen er bibler. Det er få som har en egen bibel, og vi ønsker å bidra til at hvert hjem får Guds ord. Ordet er levende og virkekraftig (Heb. 4.12), dette er grunnvollen for en kristen og vil gi god frukt både i regionen og landet.

Det er mulig for deg å støtte arbeidet med å skaffe bibler til rombefolkningen, eller gi en generell gave til arbeidet.

Du kan gi din gave på Oppdal Kristne Senters konto(merket Romania): 4266.06.11198

Du er også velkommen til å ta kontakt for å evt. bli med på en av våre misjonsturer til Romania.

Gud velsigne deg!

 

India

Gjennom misjonsarbeidet i Sarons Dal/Troens Bevis Verdensevangelisering, har menigheten siden 2012 vært med og støtter lokale evangelister i spesielt India. Vi er idag partnermenighet med TBVE. Dette arbeidet ledes av Rune Edvardsen i Norge og Ernest Komanapalli i India. Troens bevis har et tett samarbeid med misj.org. og sammen trener de og sender ut lokale evangelister over hele landet.

Gjennom evangelist Dag Heggset(Jesus to all nations) støtter menigheten den lokal evangelisten Rubkor i Assam(del av India) Gjennom jevnlige besøk av Dag og ansatte i Sarons Dal holdes vi oppdatert på kampanjer og hva som er planlegges.

 

Her følger litt info om tidligere misjonsarbeid:

Albania

Menigheten har under en lenger periode støttet misjon i Albania. Menighetens pastor, Geir Morten Rogstad, har besøkt Albania flere ganger med ulike menighetsteam. Et av besøkene strakte seg over hele 5 uker. Påsken 2004 var vi med å starte opp en ny menighet som har navnet Korca Christian Center. Det er pastor Altin og kona Ana som leder menighetsarbeidet.  Pastor Altin og familie har ved flere anledninger også besøkt menigheten i Oppdal.

 

Misjon er noe som ligger på Guds hjerte (jmf. misjonbefalingen i Mark.16) og bør være noe som også ligger på våre hjerter. Norge var tidligere et stort misjonsland, men har dessverre gått mye tilbake. Vår menighet ønsker å være med å snu denne utviklingen ved å engasjere seg i misjon også i tiden framover. Misjon bør igjen komme på dagsordenen i den lokale menighet. Vi trenger alle å komme utenom vår egen stuedør for å se og møte behovene der ute!

Jesus sa:”Løft deres øyne og se, markene er alt hvite til høst"!

 

Kontakt oss

Oppdal Kristne Senter 
Postboks 114
7341 Oppdal 

72 42 17 22

Kontonummer: 4266.06.11198
Vipps : #20852

 

Organisasjonsnr: 971381779

 

Powered by Cornerstone