Om oss

Velkommen til Oppdal Kristne Senter!

Vi ønsker å være en varm og inkluderende menighet, et kristent fellesskap som strekker oss etter å ære og tjene Gud vår Far, etterfølge Jesus Kristus og vitne om Han til mennesker som ennå ikke tror. Bibelen forteller i Johannes kapittel 3 og vers 16-17 om Guds store kjærlighet til deg og meg:

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Alle er velkommen til vår menighet. Her kan du oppleve et positivt fellesskap og erfare et meningsfyllt og målrettet liv. Her kan du gi tid og engasjement for å tjene Gud og mennesker. Sammen kan vi ta oppdraget om å gjøre Jesus synlig og kjent for de som ennå ikke tror. Menigheten støtter også arbeid blant unådde folkeslag. I vår kirke vil du finne mennesker fra ulike kulturer og nasjonaliteter i ulik alder. Vi er en flergenerasjonsmenighet, og ser stor glede og styrke i at mennesker i alle aldre knyttes sammen. Vi er en del av Pinsebevegelsen i Norge.

 

Vår visjon

 

Å være en varm menighet som ærer og tjener Gud følger Jesus og vinner de fortapte.

Vi ønsker å bidra til Guds Ords fremgang, lokalt, nasjonalt og globalt og å fremme de kristne verdiene i samfunnet

 

Våre ledere

Geir Morten Rogstad
Geir Morten Rogstad
Pastor
Anne-Marit Trenmo
Anne-Marit Trenmo
Lovsangsleder

 

Styre

Geir Morten Rogstad

Torhild Sesaker Rogstad

Øystein Selbekk

Ellinor B. Ishoel

Johannes Ishol

 


 

Vår tro

Bibelen er Guds inspirerte ord, og Guds åpenbarte vilje. Vi tror på alt Guds ord

(2 Tim. 3:15, Joh 17:17).

 

Det finnes en sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd

(1 Mos. 1:26, Mat. 28:19)

 

Mennesket blir frelst ved å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre, og tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde. Vi blir forsonet med Gud ved Hans Sønns blod, da han skapte fred ved Hans blod på korset

(Kol. 1:19-20, 2 Kor. 5:19)

 

Dåp i vann skjer med full neddykkelse etter at en person har kommet til tro på Jesus Kristus, og vedkommende bekjenner med sin munn at Jesus er Herre

(Mark. 16:16, Kol 3:9-10, Rom. 10:9)

 

Alle kristne har rett til dåpen i Den Hellige Ånd. Det første ytre tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye tunger

(Apgj. 2:33, 38-39)

 

Alle kristne har fått helbredelse i Jesu sår og har rett på full opprettelse til ånd, sjel og legeme

(Jes. 53:4-5)

 

Alle gjenfødte kristne er ett. Vi vil derfor legge vekt på å bevare Åndens enhet og ha et godt forhold til alle kristne

(1 Kor. 10:16-17, Ef. 4:3).

 

Guds velsignelse berører hele menneskelivet med alle dets aspekter; både åndelig, fysisk, sosialt og materielt

(Gal. 3:13-14, Ef. 1:3, 3 John. 2, 2 Kor. 9:8).

 

Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på Ham. Vi skal bli rykket opp i luften, i skyene, for å møte Herren

(1 Tess. 4:17)

 

Jesus skal regjere på jorden i tusen år slik Bibelen beskriver. Deretter kommer en ny himmel og en ny jord

(Åp. 20 og 21)

 

Kontakt oss

Oppdal Kristne Senter 
Postboks 114
7341 Oppdal 

72 42 17 22

Kontonummer: 4266.06.11198
Vipps : #20852

 

Organisasjonsnr: 971381779

 

Powered by Cornerstone