Menigheten

Søndag

Menigheten samles til gudstjeneste søndager klokken 11:00 på Oppdal Kristne Senter. Her samles vi til tilbedelse, forkynnelse av Guds ord og fellesskap etter møtet. Barna har et flott tilbud med søndagsskole klokken 11:30 (Se barn og ungdom).

Enkelte søndager har menigheten kveldsmøter, lovsangsgudstjenester og storsamlinger med de andre kirkene i Oppdal. Dette oppdateres ukentlig på vår Facebook-side og på nettsiden.

 

Bønn

Menigheten samles hver tirsdag kveld og onsdag morgen for å søke Gud i bønn. Vi tror på en Gud som svarer oss når vi ber, og derfor elsker vi å samles for å be om at Guds rike må komme, og Hans vilje skje i bygden vår!

 

Livsgrupper

I tillegg til menighetens gudstjenester på søndag, kan alle som ønsker det være med i et mindre felleskap som vi kaller Livsgrupper. Det er ikke et krav om medlemsskap i menigheten for å delta på en Livsgruppe. Kvinner og menn samles annenhver uke hvor man deler livet og deler Guds ord. Ta kontakt med menigheten for å delta i en livsgruppe!


60+

Vår menighet består av mennesker i ulik alder. Flere av menighetens medlemmer er i aldersgruppen 60+

De har egen livsgruppe (småfellesskap) som regelmessig besøker bygdas eldre- og helsesenter med sang og andakt.
I dette fellesskapet er det plass til flere. Hvis du er interessert, ta kontakt med Marit Rogstad (92260101)

 

 

Kontakt oss

Oppdal Kristne Senter 
Postboks 114
7341 Oppdal 

72 42 17 22

Kontonummer: 4266.06.11198
Vipps : #20852

 

Powered by Cornerstone